نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

حسین ظهروند

نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور رئیس مجلس خبرگان، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزیر امور خارجه ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و رئیس سازمان صداوسیما برگزار شد.

حضور آیت‌الله احمد جنتی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی درنشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
حضور آیت‌الله احمد جنتی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی درنشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
حضور آیت‌الله احمد جنتی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی درنشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
حضور سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
حضور سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
سردار سید مسعود جزایری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
آیت‌الله احمد جنتی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی درنشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
حضور سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
آیت‌الله احمد جنتی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی درنشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
عبدالعلی علی‌عسگری رییس سازمان صداوسیما در نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
 بهرام قاسمی در نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ،‌محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و بهرام قاسمی در نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
سخنرانی سردار سید مسعود جزایری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
سخنرانی مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس در نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
سخنرانی سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
سخنرانی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
سخنرانی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
گفت و گوی سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
اهداء کتاب توسط سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران
سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی