مانور یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی

حامد ملک‌پور

مانور و رژه یگان‌های حفاظت و مراکز خدمات حفاظتی پلیس پیشگیری ناجا صبح امروز چهارشنبه ۱۹ مهر با حضور سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی در ستاد ناجا برگزار شد.

ادای احترام سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی به مقام شهدای ناجا
سان دیدن سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی از یگان‌های حفاظت ناجا
گردهمایی یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
سخنرانی سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده ناجا در گردهمایی یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
گردهمایی یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
گردهمایی یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
گردهمایی یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
گردهمایی یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
تقدیر از فرماندهان یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی توسط سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده ناجا
تقدیر از فرزند یکی از شهدای مدافع حرم توسط سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده ناجا
گردهمایی یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
گردهمایی یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
مانور یگان حفاظت سازمان انرژی اتمی در مقابله با ترور و اقدامات تروریستی
مانور یگان حفاظت سازمان انرژی اتمی در مقابله با ترور و اقدامات تروریستی
مانور یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
مانور یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
مانور یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
مانور یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
مانور یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
مانور یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
مانور یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
مانور یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
رژه یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
رژه یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
رژه یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
رژه یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده ناجا در گردهمایی یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
رژه یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی
رژه یگان‌های حفاظت نیروی انتظامی