در حاشیه جلسه هیئت دولت

محمد حسن‌زاده

عبدالعلی علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما در حاشیه جلسه هیئت دولت
عبدالعلی علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما در حاشیه جلسه هیئت دولت
حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت
در حاشیه جلسه هیئت دولت
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت
حجت الاسلام شهیدی محلاتی رئیس بنیاد شهید و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت
حجت الاسلام شهیدی محلاتی رئیس بنیاد شهید و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در حاشیه جلسه هیئت دولت
سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری در حاشیه جلسه هیئت دولت
علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی در حاشیه جلسه هیئت دولت
عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه جلسه هیئت دولت
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه هیئت دولت
عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه جلسه هیئت دولت
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت
عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه جلسه هیئت دولت
عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه جلسه هیئت دولت
محمدعلی نجفی شهردار تهران در حاشیه جلسه هیئت دولت
سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه هیئت دولت