جایگاه لباس در تعزیه

تعزیه و نمایش‌های سنتی مخصوص ماه محرم از قدیمی‌ترین رسم‌های سنتی است که همزمان با ماه محرم اجرا می‌شود. لباس‌هایی که برای این نمایش سنتی به کار گرفته می‌شود یکی از ابزارهای اصلی تعزیه است.

جایگاه لباس در تعزیه