تجدید میثاق کانون های مساجد با ولایت

ناصر جعفری

مراسم سالروز تجدید میثاق کانون های فرهنگی هنری مساجد با ولایت عصر امروز چهارشنبه برگزار شد.

سخنرانی مقیمی
تجدید میثاق کانون های مساجد با ولایت
مداحی طاهری
تجدید میثاق کانون های مساجد با ولایت
تجدید میثاق کانون های مساجد با ولایت
تجدید میثاق کانون های مساجد با ولایت
حجت الاسلام سلیمانی
تجدید میثاق کانون های مساجد با ولایت
تجدید میثاق کانون های مساجد با ولایت
تجدید میثاق کانون های مساجد با ولایت
تجدید میثاق کانون های مساجد با ولایت
تجدید میثاق کانون های مساجد با ولایت
تجدید میثاق کانون های مساجد با ولایت
تجدید میثاق کانون های مساجد با ولایت
تجدید میثاق کانون های مساجد با ولایت
تجدید میثاق کانون های مساجد با ولایت