بزرگداشت سالروز حافظ - شیراز

حسین خسروی

بیست و یکمین بزرگداشت سالروز حافظ شامگاه چهارشنبه ۱۹ مهر با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی‌اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در آرامگاه حافظ در شیراز برگزار شد.

بزرگداشت سالروز حافظ - شیراز
بزرگداشت سالروز حافظ - شیراز
بزرگداشت سالروز حافظ - شیراز
بزرگداشت سالروز حافظ - شیراز
بزرگداشت سالروز حافظ - شیراز
بزرگداشت سالروز حافظ - شیراز
بزرگداشت سالروز حافظ - شیراز
بزرگداشت سالروز حافظ - شیراز
بزرگداشت سالروز حافظ - شیراز
بزرگداشت سالروز حافظ - شیراز
بزرگداشت سالروز حافظ - شیراز
بزرگداشت سالروز حافظ - شیراز
بزرگداشت سالروز حافظ - شیراز
بزرگداشت سالروز حافظ - شیراز
بزرگداشت سالروز حافظ - شیراز