نمایش خورشید کاروان

محمدعلی مریزاد

نمایش "خورشید کاروان" بازگو کننده کاروان اسرای کربلا و اقامت در کنار راهبی نصرانی است که در نهایت به واسطه ارتباط برقرار کردن این پدر مقدس با سر اباعبدالله الحسین(ع) و وقایعی که در زمان توقف کاروان اسرا در آنجا رخ می دهد مسلمان می‌شود. این نمایش دینی و مذهبی در کشورهای هلند، آلمان، فرانسه و امارات نیز به اجرا در آمده است و به مدت ۱۵ روز در تالار مرکزی شهر قم اجرا می‌شود.

نمایش خورشید کاروان
نمایش خورشید کاروان
نمایش خورشید کاروان
نمایش خورشید کاروان
نمایش خورشید کاروان
نمایش خورشید کاروان
نمایش خورشید کاروان
نمایش خورشید کاروان
نمایش خورشید کاروان
نمایش خورشید کاروان
نمایش خورشید کاروان
نمایش خورشید کاروان
نمایش خورشید کاروان
نمایش خورشید کاروان
نمایش خورشید کاروان
نمایش خورشید کاروان
نمایش خورشید کاروان
نمایش خورشید کاروان
نمایش خورشید کاروان
نمایش خورشید کاروان
نمایش خورشید کاروان