اختتامیه جشنواره آب حیات

محمدحسن اصلانی

مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فرهنگی مردمی آب حیات با موضوع وصیتنامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی(ره) با حضور حجت الاسلام سید رمضانعلی موسوی مقدم قائم مقام سازمان صدا و سیما و حجت الاسلام اصلانی شورای فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حسینیه حضرت علی آکبر(ع) برگزارشد.

سخنرانی حجت الاسلام سید رمضانعلی قائم مقام سازمان صدا و سیما
حجت الاسلام رضا اصلانی شورای فرهنگی مجلس شورای اسلامی
اختتامیه نخستین جشنواره فرهنگی مردمی آب حیات
سخنرانی حجت الاسلام سید رمضانعلی موسوی مقدم قائم مقام سازمان صدا و سیما
سخنرانی حجت الاسلام سید رمضانعلی موسوی مقدم قائم مقام سازمان صدا و سیما
اختتامیه نخستین جشنواره فرهنگی مردمی آب حیات
اختتامیه جشنواره آب حیات
اختتامیه نخستین جشنواره فرهنگی مردمی آب حیات
اختتامیه نخستین جشنواره فرهنگی مردمی آب حیات
اختتامیه نخستین جشنواره فرهنگی مردمی آب حیات
اختتامیه جشنواره آب حیات
تقدیر از برگزیدگان نخستین جشنواره فرهنگی مردمی آب حیات
تقدیر از برگزیدگان نخستین جشنواره فرهنگی مردمی آب حیات
عنوان تصویرتقدیر از برگزیدگان نخستین جشنواره فرهنگی مردمی آب حیات
تقدیر از برگزیدگان نخستین جشنواره فرهنگی مردمی آب حیات
تقدیر از برگزیدگان نخستین جشنواره فرهنگی مردمی آب حیات
تقدیر از برگزیدگان نخستین جشنواره فرهنگی مردمی آب حیات
تقدیر از برگزیدگان نخستین جشنواره فرهنگی مردمی آب حیات
تقدیر از برگزیدگان نخستین جشنواره فرهنگی مردمی آب حیات
تقدیر از برگزیدگان نخستین جشنواره فرهنگی مردمی آب حیات