افتتاح تماشاخانه شانو

سیدمحمدحسن میرعمادی

تماشاخانه شانو به همت قطب الدین صادقی در خیابان وصال تهران گشایش یافت. در این مراسم شخصیت‌هایی چون علی مرادخانی، محمدجواد حق‌شناس، مهدی شفیعی، ایرج راد، پیمان شریعتی و جمعی از هنرمندان تئاتر حضور داشتند. تماشاخانه شانو شامل یک سالن اجرا و دو پلاتو تمرین در کنار فضای کافی‌شاپ و آموزش است.

افتتاح تماشاخانه شانو
افتتاح تماشاخانه شانو
افتتاح تماشاخانه شانو
افتتاح تماشاخانه شانو
افتتاح تماشاخانه شانو
افتتاح تماشاخانه شانو
افتتاح تماشاخانه شانو
افتتاح تماشاخانه شانو
افتتاح تماشاخانه شانو
افتتاح تماشاخانه شانو
افتتاح تماشاخانه شانو
افتتاح تماشاخانه شانو
افتتاح تماشاخانه شانو
افتتاح تماشاخانه شانو
افتتاح تماشاخانه شانو
افتتاح تماشاخانه شانو
افتتاح تماشاخانه شانو
افتتاح تماشاخانه شانو
افتتاح تماشاخانه شانو
افتتاح تماشاخانه شانو
افتتاح تماشاخانه شانو
افتتاح تماشاخانه شانو