مراسم استقبال رسمی از حیدر العبادی نخست وزیر عراق

حامد ملک‌پور

مراسم استقبال رسمی از حیدر العبادی نخست وزیر عراق توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صبح امروز پنج‌شنبه ۴ آبان در کاخ سعدآباد برگزار شد.

ورود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به مراسم استقبال رسمی از نخست وزیر عراق
ورود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به مراسم استقبال رسمی از نخست وزیر عراق
فالح فیاض مشاور امنیت ملی و رئیس تشکیلات الحشدالشعبی عراق در مراسم استقبال رسمی از نخست وزیر عراق
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در مراسم استقبال رسمی از نخست وزیر عراق
راجح صابر عبود الموسوی سفیر عراق در مراسم استقبال رسمی از نخست وزیر عراق
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور قبل از استقبال رسمی از نخست وزیر عراق
مراسم استقبال رسمی از حیدر العبادی نخست وزیر عراق توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
مراسم استقبال رسمی از حیدر العبادی نخست وزیر عراق توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
مراسم استقبال رسمی از حیدر العبادی نخست وزیر عراق توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
مراسم استقبال رسمی از حیدر العبادی نخست وزیر عراق
مراسم استقبال رسمی از حیدر العبادی نخست وزیر عراق توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
هیئت ایرانی در مراسم استقبال رسمی از حیدر العبادی نخست وزیر عراق
مراسم استقبال رسمی از حیدر العبادی نخست وزیر عراق توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
مراسم استقبال رسمی از حیدر العبادی نخست وزیر عراق توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
مراسم استقبال رسمی از حیدر العبادی نخست وزیر عراق توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
مراسم استقبال رسمی از حیدر العبادی نخست وزیر عراق توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
مراسم استقبال رسمی از حیدر العبادی نخست وزیر عراق توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
مراسم استقبال رسمی از حیدر العبادی نخست وزیر عراق
مراسم استقبال رسمی از حیدر العبادی نخست وزیر عراق توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
مراسم استقبال رسمی از حیدر العبادی نخست وزیر عراق توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
مراسم استقبال رسمی از حیدر العبادی نخست وزیر عراق
مراسم استقبال رسمی از حیدر العبادی نخست وزیر عراق توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
دیدار دو جانبه حیدر العبادی نخست وزیر عراق با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
حیدر العبادی نخست وزیر عراق در دیدار با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر عراق
دیدار دو جانبه حیدر العبادی نخست وزیر عراق با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
حیدر العبادی نخست وزیر عراق در دیدار با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور