وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم شعبانعلی امیری

محمدمهدی دورانی