مقداد مددی ، حسین ظهروند

دربی هشتادو پنج پایتخت با حاشیه هایی از جمله پرتاب سنگ و مواد محترقه از سوی تماشاچیان تیم استقلال در نیمه دوم بازی به سمت عکاسان حاضر در مسابقه همراه بود که در پی آن یکی از عکاسان از ناحیه سر دچار جراحت شد.

40 / 1


بلیط قطار