دربی ۸۵ پایتخت

مقداد مددی

هشتادو پنجمین شهرآورد پایتخت میان تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال با برتری یک بر صفر قرمزپوشان پایتخت به پایان رسید.

دربی 85 پایتخت
وینفرد شفر سرمربی تیم استقلال و برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
وینفرد شفر سرمربی تیم استقلال
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
وینفرد شفر سرمربی تیم استقلال
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت
دربی 85 پایتخت