دیدار حیدر العبادی با علی لاریجانی

سیدمحمود حسینی

حیدر العبادی نخست وزیر عراق عصر امروز پنج‌شنبه ۴ آبان با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

دیدار حیدر العبادی نخست وزیر عراق با علی لاریجانی رئیس مجلس
دیدار حیدر العبادی نخست وزیر عراق با علی لاریجانی رئیس مجلس
دیدار حیدر العبادی نخست وزیر عراق با علی لاریجانی رئیس مجلس
دیدار حیدر العبادی نخست وزیر عراق با علی لاریجانی رئیس مجلس
دیدار حیدر العبادی نخست وزیر عراق با علی لاریجانی رئیس مجلس
دیدار حیدر العبادی نخست وزیر عراق با علی لاریجانی رئیس مجلس
دیدار حیدر العبادی نخست وزیر عراق با علی لاریجانی رئیس مجلس
دیدار حیدر العبادی نخست وزیر عراق با علی لاریجانی رئیس مجلس
دیدار حیدر العبادی نخست وزیر عراق با علی لاریجانی رئیس مجلس
دیدار حیدر العبادی نخست وزیر عراق با علی لاریجانی رئیس مجلس
دیدار حیدر العبادی نخست وزیر عراق با علی لاریجانی رئیس مجلس