دیدار رئیس سازمان پدافند غیرعامل با علما و مراجع تقلید - قم

امیر حسامی‌نژاد

سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل امروز پنج‌شنبه ۴ آبان با سفر به استان قم با علماء و مراجع عظام تقلید دیدار و گفت‌وگو کرد.

دیدار سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با آیت‌الله محمد جواد فاضل لنکرانی
دیدار سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با آیت‌الله محمد جواد فاضل لنکرانی
دیدار سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با آیت‌الله محمد جواد فاضل لنکرانی
دیدار سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با آیت‌الله سیدمحمد سعیدی تولیت حرم حضرت معصومه(س)
دیدار سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با آیت‌الله سیدمحمد سعیدی تولیت حرم حضرت معصومه(س)
دیدار سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با آیت‌الله علوی گرگانی
دیدار سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با آیت‌الله علوی گرگانی
دیدار سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با آیت‌الله علوی گرگانی
دیدار سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با آیت‌الله علوی گرگانی
دیدار سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با آیت‌الله علوی گرگانی
دیدار سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با آیت‌الله نوری همدانی
دیدار سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با آیت‌الله نوری همدانی
دیدار سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با آیت‌الله نوری همدانی
دیدار سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با آیت‌الله نوری همدانی
دیدار سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با آیت‌الله نوری همدانی
دیدار سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با آیت‌الله نوری همدانی
اقامه سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل به امامت آیت‌الله نوری همدانی
اقامه نماز ظهر و عصر به امامت آیت‌الله نوری همدانی