کلیسا و قبرستان تاریخی ارامنه - مشهد

نیما نجف‌زاده

قبرستان ارامنه با وسعت ۲۷۷۶ متر مربع نشانگر وقایعی از تاریخ اجتماعی و سیاسی مشهد در برهه ای از دوران حیات این شهر است. کلیسا (مادور) این قبرستان در سال ۱۹۴۷ میلادی توسط آرپنیک و ملکوم هارتونیانس به نام « راهبه کاترین» بنیان گردیده است.ازارزش های تاریخی این قبرستان می توان به مدفن مسیونر (مبلّغ) آمریکایی « اسلستین» در ۱۹۱۸ وهمچنین قبرهای لهستانی های قربانی جنگ جهانی دوم با تاریخ ۱۹۴۲ میلادی و قبور قربانیان هواپیمای ساقط شده لهستانی اشاره کرد.

کلیسا وقبرستان ارامنه
کلیسا وقبرستان ارامنه
کلیسا وقبرستان ارامنه
کلیسا وقبرستان ارامنه
کلیسا وقبرستان ارامنه
کلیسا وقبرستان ارامنه
کلیسا وقبرستان ارامنه
کلیسا وقبرستان ارامنه
کلیسا وقبرستان ارامنه
کلیسا وقبرستان ارامنه
کلیسا وقبرستان ارامنه
کلیسا وقبرستان ارامنه
کلیسا وقبرستان ارامنه
کلیسا وقبرستان ارامنه
کلیسا وقبرستان ارامنه
کلیسا وقبرستان ارامنه
کلیسا وقبرستان ارامنه
کلیسا وقبرستان ارامنه
کلیسا وقبرستان ارامنه