نیما نجف‌زاده

قبرستان ارامنه با وسعت ۲۷۷۶ متر مربع نشانگر وقایعی از تاریخ اجتماعی و سیاسی مشهد در برهه ای از دوران حیات این شهر است. کلیسا (مادور) این قبرستان در سال ۱۹۴۷ میلادی توسط آرپنیک و ملکوم هارتونیانس به نام « راهبه کاترین» بنیان گردیده است.ازارزش های تاریخی این قبرستان می توان به مدفن مسیونر (مبلّغ) آمریکایی « اسلستین» در ۱۹۱۸ وهمچنین قبرهای لهستانی های قربانی جنگ جهانی دوم با تاریخ ۱۹۴۲ میلادی و قبور قربانیان هواپیمای ساقط شده لهستانی اشاره کرد.

19 / 1


بلیط قطار