رونمایی از سامانه پیشرفته راداری آفاق

خبرگزاری تسنیم

به همت متخصصان دفاعی کشورمان، با حضور وزیر دفاع از سامانه پیشرفته راداری "آفاق" رونمایی شد.