خبرگزاری تسنیم

به همت متخصصان دفاعی کشورمان، با حضور وزیر دفاع از سامانه پیشرفته راداری "آفاق" رونمایی شد.

9 / 1


بلیط قطار