دونالد ترامپ که اکنون یک چهره کریه و غیرقابل پذیرش در دنیا معرفی شده است، به عنوان یک دراکولا باید نقش بازی کند تا همه از او بترسند. اکنون آمریکا به رئیس جمهوری نیاز دارد تا بتواند با ایجاد وحشت در دنیا باردیگر خود را بازیافت کند. سیاست آمریکا در دوران ترامپ ایجاد ترس در میان دشمنان آمریکا است.ترامپ شاید همان رئیس جمهوری باشد که «تئوری مرد دیوانه» را اجرایی خواهد کرد.

1 / 1


بلیط قطار