همایش ملی پدافند غیرعامل

حامد ملک‌پور

همایش ملی پدافند غیرعامل صبح امروز دوشنبه ۸ آبان با حضور سرلشکر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.

سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل، سرلشکر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در همایش ملی پدافند غیرعامل
سرلشکر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش ملی پدافند غیرعامل
سخنرانی سرلشکر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش ملی پدافند غیرعامل
همایش ملی پدافند غیرعامل
سخنرانی سرلشکر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش ملی پدافند غیرعامل
همایش ملی پدافند غیرعامل
سخنرانی سرلشکر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش ملی پدافند غیرعامل
سخنرانی سرلشکر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش ملی پدافند غیرعامل
سخنرانی سرلشکر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش ملی پدافند غیرعامل
سرلشکر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش ملی پدافند غیرعامل
سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل و سرلشکر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش ملی پدافند غیرعامل
تقدیر از حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور توسط سرلشکر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
تقدیر از فعالان حوزه پدافند غیرعامل توسط سرلشکر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
تقدیر از سیدمهدی صادقی استاندار قم توسط سرلشکر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل، سرلشکر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور در همایش ملی پدافند غیرعامل
سرلشکر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش ملی پدافند غیرعامل
مداحی صادق آهنگران در همایش ملی پدافند غیرعامل
سخنرانی رضا تقی‌پور عضو شورای عالی فضای مجازی در همایش ملی پدافند غیرعامل
سخنرانی سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل
سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور در همایش ملی پدافند غیرعامل
سخنرانی سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل
سخنرانی سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در همایش ملی پدافند غیرعامل
سخنرانی سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در همایش ملی پدافند غیرعامل
تقدیر از سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت توسط سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل
تقدیر از سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت توسط سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل