۵ روز مانده به اربعین

نان و نوای من همه از روضه شماست از عشق، قلب شعله‌وری داده‌ای مرا

5 روز مانده به اربعین

پرواز خارجی