۱ روز مانده به اربعین

موی مرا به پای ضریحت گره بزن، بیمارم و دخیل شفای تو می‌شوم

1 روز مانده به اربعین

پرواز خارجی