محله یوسف آباد تهران

مسعود شهرستانی

محله یوسف آباد یکی از قدیمی ترین محلات شهرداری منطقه شش تهران می باشد که باشکل گیری خیابان یوسف آباد از جنوب به شمال گسترش یافت. محله یوسف آباد از ساخته های مرحوم میرزا یوسف آشتیانی صدر اعظم است که در آن زمان به صورت آبادی ای در شمال غربی محدوه شهر تهران بر روی یکی از تپه های شمالی شهر شکل گرفت. اراضی یوسف آباد از شمال به ونک ،‌از شرق به عباس آباد و از غرب به امیرآباد محدود می گردید. یوسف آباد دارای باغها و قناتهایی بود که علاوه بر آن در این اراضی زراعت نیز صورت می‎گرفت .

خیابان 64 یوسف آباد که محل دسترسی این خیابان با اتوبان های حکیم وکردستان می‌باشد
مجتمع تجاری رز واقع در قسمت شمالی محله یوسف آباد
پارک شفق در قسمت مرکزی محله یوسف آباد
آسیاب آبی یوسف آباد یکی از مکان های تاریخی این محله که قدمتش به زمان قاجاریه باز میگردد
پله اول یوسف آباد که قدمتش به بالای 100 سال میرسد خیابان ولیعصر را به یوسف آباد متصل می کند
محله یوسف آباد تهران
پله چهارم یوسف آباد که خیابان ولیعصر را به یوسف آباد متصل می کند
پله چهارم یوسف آباد که خیابان ولیعصر را به یوسف آباد متصل می کند
آسیاب آبی یوسف آباد یکی از مکان های تاریخی این محله که قدمتش به زمان قاجاریه باز میگردد
پله دوم یوسف آباد که خیابان ولیعصر را به یوسف آباد متصل می کند
محله یوسف آباد تهران
پله اول یوسف آباد که قدمتش به بالای 100 سال میرسد خیابان ولیعصر را به یوسف آباد متصل می کند
محله یوسف آباد تهران
ابتدای خیابان اسد آبادی
پارک شفق در قسمت مرکزی محله یوسف آباد
پله های محله یوسف آباد
محله یوسف آباد تهران
قسمت انتهایی تونل رسالت که متصل میشود به خیابان اسد آبادی
ابتدای تونل رسالت واقع در محله یوسف آباد تهران
مجموعه ورزشی باغچه بان واقع در انتهای بوستان باغچه بان محله یوسف آباد
محله یوسف آباد تهران
محله یوسف آباد تهران
سینما گلریز از سینما های قدیمی تهران واقع در میدان فرهنگ
شهرداری منطقه 6 در میدان اسدآبای
محله یوسف آباد تهران
محله یوسف آباد تهران
پارک و فرهنگسرای شفق در قسمت مرکزی محله یوسف آباد
پارک شفق در قسمت مرکزی محله یوسف آباد
پارک شفق در قسمت مرکزی محله یوسف آباد
میدان سلماس در قسمت جنوبی محله یوسف آباد واقع در خیابان فتحی شقاقی
برج های آ.اس.پ در خیابان 64 یوسف آباد
گلخانه گل های طبیعی واقع در خیابان شهید جهان آرا
مسجد جمکران تهران واقع در خیابان شهید جهان آرا
پارک شفق در قسمت مرکزی محله یوسف آباد
کوچه های خیابان جهان آرا در محله یوسف آباد تهران
انتهای بوستان باغچه بان در محله یوسف آباد که به تونل رسالت متصل می‌شود