امداد رسانی به مصدومان زلزله در سرپل‌ذهاب

فرزاد منتی