دیدار جمعی از مسئولان و فعالان فرهنگی استان‌های آذربایجان شرقی و قم با مقام معظم رهبری

دیدار جمعی از مسئولان و فعالان فرهنگی از استانهای آذربایجان‌شرقی و قم
دیدار جمعی از مسئولان و فعالان فرهنگی از استانهای آذربایجان‌شرقی و قم
دیدار جمعی از مسئولان و فعالان فرهنگی از استانهای آذربایجان‌شرقی و قم
دیدار جمعی از مسئولان و فعالان فرهنگی از استانهای آذربایجان‌شرقی و قم
دیدار جمعی از مسئولان و فعالان فرهنگی از استانهای آذربایجان‌شرقی و قم