کاریکاتور/ مرگ ‌از آنچه‌در‌ آیینه می‌بینی نزدیک‌تر است

شاهزاده سعودی: آل سعود بزودی سقوط می‌کند مگر اینکه سلمان کنار رود / یکی از اعضای ارشد خاندان سلطنتی نامه‌ای را بین دیگر شاهزادگان این خاندان توزیع کرده که هشدار داده اگر پادشاه عربستان و ساختار کنونی این کشور تغییر نکند، عربستان و خاندان سعود احتمالاً سقوط خواهند کرد.

کاریکاتور/ مرگ ‌از آنچه‌در‌ آیینه می‌بینی نزدیک‌تر است