مراسم رونمایی از آلبوم "عاشق کیست" شهرام ناظری

حامد ملک‌پور

مراسم رونمایی از آلبوم «عاشق کیست» با آواز شهرام ناظری و آهنگسازی امیر پورخلجی عصر امروز دوشنبه ۲۲ آبان در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.

ورود شهرام ناظری به مراسم رونمایی از آلبوم «عاشق کیست»
ورود شهرام ناظری به مراسم رونمایی از آلبوم «عاشق کیست»
ورود شهرام ناظری به مراسم رونمایی از آلبوم «عاشق کیست»
ورود شهرام ناظری به مراسم رونمایی از آلبوم «عاشق کیست»
ورود شهرام ناظری به مراسم رونمایی از آلبوم «عاشق کیست»
ورود شهرام ناظری به مراسم رونمایی از آلبوم «عاشق کیست»
ورود شهرام ناظری به مراسم رونمایی از آلبوم «عاشق کیست»
مراسم رونمایی از آلبوم «عاشق کیست» شهرام ناظری
سخنرانی سیدعباس سجادی مدیر فرهنگسرای نیاوران در مراسم رونمایی از آلبوم «عاشق کیست» شهرام ناظری
شهرام ناظری در مراسم رونمایی از آلبوم «عاشق کیست»
شهرام ناظری در مراسم رونمایی از آلبوم «عاشق کیست»
مراسم رونمایی از آلبوم «عاشق کیست» شهرام ناظری
شهرام ناظری در مراسم رونمایی از آلبوم «عاشق کیست»
امیر پورخلجی آهنگساز آلبوم «عاشق کیست»
مراسم رونمایی از آلبوم «عاشق کیست» شهرام ناظری
شهرام ناظری در مراسم رونمایی از آلبوم «عاشق کیست»
یاسر یگانه خبرنگار خبرگزاری تسنیم هنگام پرسیدن سؤال خود از شهرام ناظری
مراسم رونمایی از آلبوم «عاشق کیست» شهرام ناظری
شهرام ناظری در مراسم رونمایی از آلبوم «عاشق کیست»
شهرام ناظری در مراسم رونمایی از آلبوم «عاشق کیست»
مراسم رونمایی از آلبوم «عاشق کیست» شهرام ناظری
مراسم رونمایی از آلبوم «عاشق کیست» شهرام ناظری
شهرام ناظری در مراسم رونمایی از آلبوم «عاشق کیست»
مراسم رونمایی از آلبوم «عاشق کیست» شهرام ناظری
شهرام ناظری در پایان مراسم رونمایی از آلبوم «عاشق کیست»
شهرام ناظری در پایان مراسم رونمایی از آلبوم «عاشق کیست»