عملیات آوار برداری زلزله زدگان سرپل ذهاب

سیدمحمود حسینی