«هوای پاکم» آرزوست/گفتند یافت می‌نشود جسته‌ایم ما! / وضعیت شهروندان شهر دود‌گرفته‌ تهران به‌گونه‌ای است که باید برای خلاصی از هوای کشنده، چشم به آسمان بدوزند و باد و باران را آرزو کنند.

1 / 1


بلیط قطار