نقشه بن‌سلمان برای جنگ نیابتی اسرائیل علیه حزب الله/ یک کارشناس مسائل بین‌الملل اسرائیل در ارزیابی کمک به عربستان علیه حزب‌الله لبنان گفت: عربستان در نظر دارد اسرائیل را به‌نیابت از خود به جنگ علیه حزب‌الله سوق دهد.

1 / 1


بلیط قطار