حال و هوای حرم مطهر امام رضا (ع) در شب رحلت رسول اکرم (ص)

محمدحسین طاقی