بازارچه مرزی میرجاوه

وحید احمدی

مرز میرجاوه بزرگترین مرز مبادلاتی منطقه بلوچستان، که ورودی اصلی تزانریت کالا به پاکستان محسوب می شود ، که شامل سه بخش ترانزیت ، بازارچه مرزی و کول بری می باشد. به طور کلی ترانزیت کالا مختص سرمایه داران کلان در کل کشور بوده و در واقع هیچ کمکی به اقتصاد این منطقه نمی کند. کول بری در این منطقه نیز با ممانعت مسئولین مربوطه مواجه است. در حال حاضر فقط بازارچه مرزی به اقتصاد منطقه کمک می کند که محل تبادل کالا مثل کاشی و سیمان می باشد.

تریلی های ایرانی در صف انتظار برای عبور از گمرک
تریلی های ایرانی در صف انتظار برای عبور از گمرک
تریلی های ایرانی در صف انتظار برای عبور از گمرک
تریلی های ایرانی در صف انتظار برای عبور از گمرک
تریلی ایرانی در حال ورود به X-Ray
تریلی های ایرانی در صف انتظار برای عبور از گمرک
تریلی پاکستانی در حال عبور از مرز میرجاوه
بازارچه مرزی میرجاوه
استراحت رانندگان پاکستانی در بازارچه مرزی میرجاوه
بازارچه مرزی میرجاوه
بازارچه مرزی میرجاوه
مسیر ویژه کول بری که در حال حاضر مسدود می باشد.-
استراحت کارگران پاکستانی در بازارچه مرزی میرجاوه
اتقال بار کاشی از کامیون های ایرانی به کامیون های پاکستانی
بازارچه مرزی میرجاوه
بازارچه مرزی میرجاوه
استراحت رانندگان پاکستانی در بازارچه مرزی میرجاوه
اتقال بار کاشی از کامیون های ایرانی به کامیون های پاکستانی