داعش ساکنان نیویورک را به حمله تروریستی تهدید کرد / باقی‌ماندگان گروه تروریستی داعش تهدید کردند همزمان با سال نوی مسیحی حمله تروریستی را علیه یکی از میدان‌های مرکزی نیویورک اجرا خواهند کرد.

1 / 1


بلیط قطار