آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

همایش طلوع حقیقت - ۲

محمدحسین موحدی نژاد

همایش طلوع حقیقت صبح امروز یکشنبه با حضور حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل مقام معظم رهبری و حمیدرضا مقدم فر رئیس ستاد تبیین و نشر دو نامه مقام معظم رهبری به جوانان غربی در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

علی‌اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی و حمیدرضا مقدم‌فر رئیس ستاد تبیین و نشر نامه مقام معظم رهبری به جوانان غربی در همایش طلوع حقیقتهمایش طلوع حقیقتهمایش طلوع حقیقتسخنرانی حمیدرضا مقدم‌فر رئیس ستاد تبیین و نشر نامه مقام معظم رهبری به جوانان غربی در همایش طلوع حقیقتعلی‌اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی و حمیدرضا مقدم‌فر رئیس ستاد تبیین و نشر نامه مقام معظم رهبری به جوانان غربی در همایش طلوع حقیقتهمایش طلوع حقیقتعلی‌اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی و حمیدرضا مقدم‌فر رئیس ستاد تبیین و نشر نامه مقام معظم رهبری به جوانان غربی در همایش طلوع حقیقتهمایش طلوع حقیقتهمایش طلوع حقیقتحمیدرضا مقدم‌فر رئیس ستاد تبیین و نشر نامه مقام معظم رهبری به جوانان غربی و مجید زین‌العابدین مدیر شبکه پنج سیما در همایش طلوع حقیقتمحمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، علی‌اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی و حمیدرضا مقدم‌فر رئیس ستاد تبیین و نشر نامه مقام معظم رهبری به جوانان غربی در همایش طلوع حقیقتمحمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و حمیدرضا مقدم‌فر رئیس ستاد تبیین و نشر نامه مقام معظم رهبری به جوانان غربی در همایش طلوع حقیقتهمایش طلوع حقیقتمحمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و علی‌اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی در همایش طلوع حقیقتمحمد کریمی سردبیر باشگاه خبرنگاران پویا و عباس توانگر قائم مقام خبرگزاری تسنیم در همایش طلوع حقیقتسخنرانی علی‌اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی در همایش طلوع حقیقتهمایش طلوع حقیقتمحمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، علی‌اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی و حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در همایش طلوع حقیقتهمایش طلوع حقیقتسخنرانی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در همایش طلوع حقیقتهمایش طلوع حقیقتهمایش طلوع حقیقتسخنرانی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در همایش طلوع حقیقتسخنرانی حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در همایش طلوع حقیقتمحمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در همایش طلوع حقیقتهمایش طلوع حقیقتهمایش طلوع حقیقتسخنرانی محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران در همایش طلوع حقیقترونمایی از آثار فرهنگی و هنری تولید شده در راستای تبلیع نامه‌‌های مقام معظم رهبری به جوانان غربی در همایش طلوع حقیقترونمایی از آثار فرهنگی و هنری تولید شده در راستای تبلیع نامه‌‌های مقام معظم رهبری به جوانان غربی در همایش طلوع حقیقترونمایی از آثار فرهنگی و هنری تولید شده در راستای تبلیع نامه‌‌های مقام معظم رهبری به جوانان غربی در همایش طلوع حقیقتتقدیر از تلاشگران نشر و تبلیغ نامه‌های مقام معظم رهبری به جوانان غربیتقدیر از تلاشگران نشر و تبلیغ نامه‌های مقام معظم رهبری به جوانان غربیتقدیر از تلاشگران نشر و تبلیغ نامه‌های مقام معظم رهبری به جوانان غربیحمیدرضا مقدم‌فر رئیس ستاد تبیین و نشر نامه مقام معظم رهبری به جوانان غربی و حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در همایش طلوع حقیقتحمیدرضا مقدم‌فر رئیس ستاد تبیین و نشر نامه مقام معظم رهبری به جوانان غربی و حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در پایان همایش طلوع حقیقت
فلای تو دی