کاریکاتور/ وعده‌خوش‌به‌بیکاران،همه‌سرکار هستید!

ربیعی باز هم به بیکاران وعده خبر خوش داد / علی ربیعی در تشریح برنامه‌های ۱۰۰روزه عملکرد وزارت کار گفت: با تدابیر درنظرگرفته‌شده از سوی رئیس‌جمهور کشورمان خبرهای خوب اشتغالی در راه است.

کاریکاتور/ وعده‌خوش‌به‌بیکاران،همه‌سرکار هستید!
بلیط قطار