تحویل‌ ناو موشک انداز سپر به نیروی دریای ارتش توسط وزارت دفاع

خبرگزاری تسنیم