دیدار تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران -گیلان

محمد رنجبر

دیدار تیم های پرسپولیس تهران و سپید رود رشت در هفته پانزدهم لیگ برتر باشگاههای ایران با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال پرسپولیس تهران به پایان رسید.

دیدار تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران -گیلان
دیدار تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران -گیلان
دیدار تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران -گیلان
دیدار تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران -گیلان
دیدار تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران -گیلان
دیدار تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران -گیلان
دیدار تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران -گیلان
دیدار تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران -گیلان
دیدار تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران -گیلان
دیدار تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران -گیلان
دیدار تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران -گیلان
دیدار تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران -گیلان
دیدار تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران -گیلان
دیدار تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران -گیلان
دیدار تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران -گیلان
دیدار تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران -گیلان
دیدار تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران -گیلان
دیدار تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران -گیلان
دیدار تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران -گیلان
دیدار تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران -گیلان
دیدار تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران -گیلان
دیدار تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران -گیلان
دیدار تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران -گیلان
دیدار تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران -گیلان
دیدار تیم‌های فوتبال سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران -گیلان