سیدمحمدسعیدسجادی

انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس در جریان برگزاری رویداد «۱۰ روز با عکاسان» نمایشگاهی را در سه بخش برگزارکرده است.بخش اول «۱۸ فریم از یک حلقه از جنگ» نام دارد که شامل عکس‌های حمیدرضا ولی است.در بخش دوم و سوم نمایشگاه به زندگی و آثار شهید منصور عطشانی پرداخته‌، این شهید به همراه خانواده خود در تمام سال‌های جنگ در آبادان و جزیره مینو حضور داشته‌است؛ در بخش دوم ۲۱ قطعه از عکس‌هایی که توسط شهید ثبت شده و در بخش سوم ۲۱ قطعه از عکس‌هایی که روایتگر زندگی شهید و خانواده در دوران محاصره در جزیره مینو است

28 / 1


بلیط قطار