محمدعلی اسدی

در اولین روز از ششمین همایش ۱۰ روز با عکاسان،کارگاه زنان و عکاسی جنگ در ایران در نشستی تحت عنوان (نقش هنرمندان زن در دفاع مقدس) با سخنرانی خانم مریم کاظم زاده خبرنگار و عکاس دوران دفاع مقدس و همسر شهید اصغر وصالی و سرکار خانم رضیه غبیشی عکاس و همسر شهید عکاس منصور عطشانی در خانه هنرمندان برگزار شد.

22 / 1


بلیط قطار