دلال و دولت ؛دو برنده حراج سکه

حراجی سکه در بانک کارگشایی که از هفته پیش آغاز شده، پشت صحنه هایی دارد که از راز گرانی این روزهای سکه پرده بر می دارد.

آن رویِ سکه یک حراجی

پرواز خارجی