29 / 1

مرتضی جابریان

جمعی از رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس اهواز با جانبازان اعصاب و روان استان خوزستان دیدار کردند. این رزمندگان که از نیروهای گردان حضرت امیرالمومنین(ع) اهواز در دوران دفاع مقدس هستند با حضور در بیمارستان بوستان با جانبازان بستری در این بیمارستان دیدار کردند.

پرواز خارجی