نمایش دو دلقک و نصفی

مسعود شهرستانی

نمایش دو دلقک و نصفی به نویسندگی و کارگردانی جلال تهرانی و بازیگری مازیار تهرانی، سهراب حسینی و آذین رئوف در تئاترشهر تا ۳۰ دی اجرا می‌شود.

نمایش دو دلقک و نصفی
نمایش دو دلقک و نصفی
نمایش دو دلقک و نصفی
نمایش دو دلقک و نصفی
نمایش دو دلقک و نصفی
نمایش دو دلقک و نصفی
نمایش دو دلقک و نصفی
نمایش دو دلقک و نصفی
نمایش دو دلقک و نصفی
نمایش دو دلقک و نصفی