21 / 1

محمدحسین موحدی نژاد

با توجه به فرارسیدن فصل سرما و همزمان با برگزاری رزمایش طرح زمستانی ۹۶، این طرح از صبح امروز در جاده‌های سراسر کشور کلید خورد.

پرواز خارجی