کاریکاتور/ ریختن بنزین در آتش منطقه!!!

تصمیم نادرست ترامپ، ریختن بنزین در آتش منطقه بود / تصمیم نادرست ترامپ در انتقال سفارتخانه آمریکا به قدس شریف، ریختن بنزین در آتش منطقه بود، شرایط منطقه به گونه‌ای است که نباید در آتش آن دمیده شود.

کاریکاتور/ ریختن بنزین در آتش منطقه!!!
بلیط قطار