آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

محله های تهران- درکه

موحدی نژاد،اسدی،میرعمادی

منطقه درکه در کوهپایه کوههای شمال تهران قرار گرفته است، درکه در واقع ییلاقی است که در امتداد رودخانه درکه ایجاد شده است،آب و هوای خوب و جریان داشتن رودخانه درکه در آن باعث شده که این منطقه همیشه طراوت و تازگی خاصی داشته باشد.ورود امامزاده سید محمد والی که مقبره شان نیز در همین روستا قرار دارد باعث گرایش بیشتر مردم به زندگی در آن داشت و هم اکنون هم یکی از بزرگترین تفرجگاه های تهران به شمار می آید. محله درکه شامل خانه های ییلاقی و ویلاهایی است که باعث ایجاد کوچه باغ هایی در میان آنها شده است.

نمایی از خیابان شهید میر اسماعیلیمیدان درکهنمایی از خیابان شهید میر اسماعیلیمحله درکه تهراننمایی از بافت سنتی و مدرنیته در محله درکه تهرانمحله درکه تهرانمحله درکه تهرانمحله درکه تهرانمحله درکه تهرانمحله درکه تهرانامامزاده سیدمحمدوالیمحله درکه تهرانمحله درکه تهرانامامزاده سیدمحمدوالیحیاط امامزاده سیدمحمدوالیزمین فوتبال مجموعه ورزشی شهدای درکهمسیر کوهپیمایی منتهی به پلنگ چالمسیر کوهپیمایی منتهی به پلنگ چالمسیر کوهپیمایی منتهی به پلنگ چالمحله درکه تهرانمحله درکه تهرانمحله درکه تهرانحسینیه سادات درکهخانه ویلایی در محله درکه تهرانکافه رستورانی در مسیر کوهپیماییمحله درکه تهرانکافه رستورانی در مسیر کوهپیماییمحله درکه تهرانمحله درکه تهراننمایی از بافت سنتی و مدرنیته در محله درکه تهرانمحله درکه تهراننمایی از بافت سنتی و مدرنیته در محله درکه تهرانمحله درکه تهراننمایی از بافت سنتی و مدرنیته در محله درکه تهرانمحله درکه تهرانمحله درکه تهرانبدلیل غیرممکن بودن مسیر تردد خودرو حمل بارهای ضروری برای ساکنان به وسیله قاطر انجام می گیردمحله درکه تهرانبدلیل غیرممکن بودن مسیر تردد خودرو حمل بارهای ضروری برای ساکنان به وسیله قاطر انجام می گیردکافه رستورانی در محله درکهبدلیل غیرممکن بودن مسیر تردد خودرو حمل بارهای ضروری برای ساکنان به وسیله قاطر انجام می گیردمسیر کوهپیمایی منتهی به پلنگ چالمحله درکه تهرانمحله درکه تهران
فلای تو دی