آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهران

محمد حسن‌زاده

مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه بین المللی کاریکاتور تهران با با حضور معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معرفی برگزیدگان عصر جمعه ۲۴ آذر در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

مسعود شجاعی طباطبایی مدیر خانه کاریکاتور ایران در مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانسیدمحمدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت ارشاد در مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانبهرام عظیمی کارتونیست و مجری مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانتندیس یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانمسعود شجاعی طباطبایی مدیر خانه کاریکاتور و مجید ملانوروزی مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی و سیدمحمدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت ارشاد در مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانمراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانمراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانسیدمحمدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت ارشاد در مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانمراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانمراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانبهرام عظیمی کارتونیست و مجری مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانمراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانتقدیر از برگزیدگان در مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانتقدیر از برگزیدگان در مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانتقدیر از برگزیدگان در مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانغلامعلی لطیفی کاریکاتوریست در مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانعباس قاضی زاهدی دبیر اجرایی یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانمراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانمراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانسیدمحمدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت ارشاد در مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانمسعود شجاعی طباطبایی مدیر خانه کاریکاتور و مجید ملانوروزی مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی و سیدمحمدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت ارشاد در مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانمراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانمسعود شجاعی طباطبایی مدیر خانه کاریکاتور ایران در مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانبهرام عظیمی کارتونیست در مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانمراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانکامبیز درم‌بخش طراح، کاریکاتوریست و گرافیست در مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانمراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانمسعود شجاعی طباطبایی مدیر خانه کاریکاتور ایران در مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانتقدیر از برگزیدگان در مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانتقدیر از برگزیدگان در مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانجواد علیزاده کاریکاتوریست در مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانکامبیز درم‌بخش طراح، کاریکاتوریست و گرافیست در مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانبهرام عظیمی کارتونیست و مجری مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانمراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانتقدیر از برگزیدگان در مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانتقدیر از برگزیدگان در مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانتقدیر از برگزیدگان در مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانتقدیر از برگزیدگان در مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانکامبیز درم‌بخش طراح، کاریکاتوریست و گرافیست در مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانمراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانمراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانمراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانجواد علیزاده کاریکاتوریست در مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانعلیرضا ذاکری کاریکاتوریست در مراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانمراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهرانمراسم اختتامیه یازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهران