کاریکاتور/آمریکا‌همدست جنایات‌عربستان در یمن

مستندات ایران از همدستی آمریکا در جنایات جنگی عربستان در یمن / دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه با ارائه مستنداتی ادعاهای نماینده آمریکا در سازمان ملل علیه ایران را رد کرد.

کاریکاتور/آمریکا‌همدست جنایات‌عربستان در یمن