آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

مراسم بزرگداشت شهید جانباز علی خوش لفظ در همدان

عبدالرحمان رأفتی

صبح امروز مراسم بزرگداشت شهید جانباز "علی خوش لفظ" با حضور مسئولین لشگری و کشوری و اقشار مختلف مردم در حسینیه امام خمینی(ره) همدان برگزار شد.

 مراسم بزرگداشت شهید جانباز "علی خوش لفظ" با حضور مسئولین لشگری و کشوری و اقشار مختلف مردم در حسینیه امام خمینی(ره) همدان حضور سردار علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین درمراسم بزرگداشت شهید علی خوش لفظ در همدانحضور سردار علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین درمراسم بزرگداشت شهید علی خوش لفظ در همدان حضور سردار علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین درمراسم بزرگداشت شهید علی خوش لفظ در همدانسردار مظاهر مجیدی فرمانده سپاه انصار الحسین همدان در مراسم بزرگداشت شهید جانباز علی خوش لفظ مراسم بزرگداشت شهید جانباز "علی خوش لفظ" با حضور مسئولین لشگری و کشوری و اقشار مختلف مردم در حسینیه امام خمینی(ره) همدان مراسم بزرگداشت شهید جانباز "علی خوش لفظ" با حضور مسئولین لشگری و کشوری و اقشار مختلف مردم در حسینیه امام خمینی(ره) همدان مراسم بزرگداشت شهید جانباز "علی خوش لفظ" با حضور مسئولین لشگری و کشوری و اقشار مختلف مردم در حسینیه امام خمینی(ره) همدان مراسم بزرگداشت شهید جانباز "علی خوش لفظ" با حضور مسئولین لشگری و کشوری و اقشار مختلف مردم در حسینیه امام خمینی(ره) همدان آیت اله غیاث الدین طه محمدی نماینده ولی فقیه در همدان در مراسم بزرگداشت شهید علی خوش لفظ سردار علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین درمراسم بزرگداشت شهید علی خوش لفظ در همدانسخنرانی سردار علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین درمراسم بزرگداشت شهید علی خوش لفظ در همدان مراسم بزرگداشت شهید جانباز "علی خوش لفظ" با حضور مسئولین لشگری و کشوری و اقشار مختلف مردم در حسینیه امام خمینی(ره) همدان مراسم بزرگداشت شهید جانباز "علی خوش لفظ" با حضور مسئولین لشگری و کشوری و اقشار مختلف مردم در حسینیه امام خمینی(ره) همدانسخنرانی علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم بزرگداشت شهید علی خوش لفظ در همدانسخنرانی سردار مظاهر مجیدی فرمانده سپاه انصار الحسین همدان در مراسم بزرگداشت شهید جانباز علی خوش لفظ مراسم بزرگداشت شهید جانباز "علی خوش لفظ" با حضور مسئولین لشگری و کشوری و اقشار مختلف مردم در حسینیه امام خمینی(ره) همدان
فلای تو دی