آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

رونمایی از مستند گیلن باره در دانشگاه امیرکبیر تهران

سیدمحمود حسینی

مستند گیلن باره مربوط به فتنه سال ۸۸ در دانشگاه امیرکبیر تهران و با حضور صفار هرندی و حجت الاسلام مصلحی رونمایی شد.

رونمایی از مستند گیلن باره در دانشگاه امیرکبیر تهرانصفار هرندی در مراسم رونمایی از مستند گیلن باره در دانشگاه امیرکبیر تهرانصفار هرندی در مراسم رونمایی از مستند گیلن باره در دانشگاه امیرکبیر تهرانرونمایی از مستند گیلن باره در دانشگاه امیرکبیر تهرانسخنرانی صفار هرندی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم رونمایی از مستند گیلن باره در دانشگاه امیرکبیر تهرانسخنرانی صفار هرندی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم رونمایی از مستند گیلن باره در دانشگاه امیرکبیر تهرانسخنرانی صفار هرندی در مراسم رونمایی از مستند گیلن باره در دانشگاه امیرکبیر تهرانصفار هرندی و حجت الاسلام مصلحی در مراسم رونمایی از مستند گیلن باره در دانشگاه امیرکبیر تهرانصفار هرندی و حجت الاسلام مصلحی در مراسم رونمایی از مستند گیلن باره در دانشگاه امیرکبیر تهرانسخنرانی حجت الاسلام مصلحی در مراسم رونمایی از مستند گیلن باره در دانشگاه امیرکبیر تهرانسخنرانی حجت الاسلام مصلحی وزیر اسبق اطلاعات در مراسم رونمایی از مستند گیلن باره در دانشگاه امیرکبیر تهرانرونمایی از مستند گیلن باره در دانشگاه امیرکبیر تهرانسخنرانی حجت الاسلام مصلحی در مراسم رونمایی از مستند گیلن باره در دانشگاه امیرکبیر تهرانسخنرانی حجت الاسلام مصلحی در مراسم رونمایی از مستند گیلن باره در دانشگاه امیرکبیر تهرانعنوان رونمایی از مستند گیلن باره در دانشگاه امیرکبیر تهرانرونمایی از مستند گیلن باره در دانشگاه امیرکبیر تهران
فلای تو دی